• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Cenník

Prečo si dať spracovávať účtovníctvo, mzdy a personalistiku externe – aké sú výhody:

 • Úsporu nákladov na mzdu účtovníka až 50%
 • Žiadna dovolenka, ani PN
 • Úsporu nákladov na technológie potrebné na vedenie účtovníctva – HW, SW
 • Flexibilitu
 • Spoľahlivosť
 • Odbornosť
 • Lojálnosť
 • Diskrétnosť
 • Súčinnosť pri daňovej optimalizácii
 • Vynikajúce výsledky z daňových kontrol
 • Daňové zastupovanie (klient nám môže poskytnúť plnú moc na zastupovanie v daňovom konaní - vybavovanie záležitostí na daňovom úrade a pri kontrolách daní. Kontroly prebiehajú v priestoroch našej firmy a ak si to klient želá, bez prítomnosti konateľa spoločnosti).

Cenník za účtovné a mzdové práce:

Uvedené ceny sú orientačné.
Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou, záleží na konkrétnych podmienkach a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym zákazníkom.

V zmluve je garantované, že za práce berieme plnú zodpovednosť.

Paušálny cenník za účtovné práce a služby:

Počet účtovných položiek:         

0 – 100            100,-€
101 – 200        od 101,-€  do  200,-€ 
201 – 300        od 250,-€  do  290,-€
301 – 400        od 350,-€  do  380,-€
401 – 600        od 450,-€  do  540,-€
601 – 990        od 770,-€  do  850,-€

účtovná závierku vrátane daňového priznania PO a výkazov, vyhotovenie valného zhromaždenia a hospodárskeho výsledku, vyhotovenie listu na ORSR: 15% z ročnej ceny za účtovníctvo

Paušál zahŕňa:
kompletné spracovanie účtovníctva, vyhotovenie DPH, vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH, daň z motorových vozidiel,  spracovanie štatistiky,  účtovné poradenstvo, každomesačný prehľad o výnosoch a nákladoch, vytlačenie účtovného denníka a knihy analytickej evidencie,  karty dlhodobého majetku, evidencia krátkodobého majetku, inventarizáciu majetku raz ročne, inventarizácia pokladne 4 krát za rok.

Paušálny cenník za mzdy a personalistiku:

Jedna mzda za jeden mesiac: 10,-€

Paušál zahŕňa:

 • vyplnenie tlačív hlásení pre poisťovne                                     
 • príkaz na úhradu miezd a odvodov
 • prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie  na SP – registračný list   
 • prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie do ZP           
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia                           
 • vystavenie zápočtového listu
 • spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo  závislej činnosti          
 • potvrdenie o zdaniteľnom príjme                                            
 • spracovanie mzdových listov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • RZZP zamestnancom
 • ostatná dokumentácia