• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Digitalizácia dokumentov

  • Potrebujete digitalizovať tisíce dokumentov denne ?
  • Nemáte skúsenosti s digitalizáciou dokumentov ?
  • Nechcete investovať do skenovacieho pracoviska ?
  • Potrebujete jednorázovo digitalizovať Vaše dokumenty ?

 

Prevedenie papierových dokumentov do bezpečnej a prístupnej digitálnej podoby

Hlavným prínosom digitalizácie/skenovania dokumentov do zabezpečených digitálnych súborov je vyššia efektivita v následnom procese práce s dokumentmi. Prístup k informáciám v digitálnej podobe je rýchly a jednoduchý bez ohľadu na to, kde sa užívateľ nachádza, Prichádzajúce poštové zásielky možno okamžite po naskenovaní distribuovať v digitálnej podobe. Zo štrukturovaných i neštrukturovaných papierových dokumentov možno technológiami OCR/ICR dát získavať automaticky a šetriť tak čas i náklady oproti manuálnemu spracovaniu. Digitálny archív zaručuje bezpečné uloženie dokumentov s okamžitým prístupom. Océ Business Services dokáže navrhnúť a implementovať najefektívnejšie riešenia.


Rýchlejší a jednoduchší prístup k dôležitým dokumentom a informáciám

Skenovanie znamená prevod dokumentov do elektronickej podoby, ktorá je okamžite prístupná koncovým užívateľom nech sa nachádzajú kdekoľvek. Digitalizácia, indexácia a využívanie štrukturovaného archívu významne prispieva k pružnejšiemu celo firemnému ukladaniu dokumentov a informácií. Dokumenty možno ukladať vo formátoch bežne používaných aplikácií alebo v štandardných formátoch pre výmenu dát, napríklad PDF, a to podľa potrieb organizácie alebo užívateľov.