• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Mzdy

Spracovanie miezd

 • výpočet miezd,
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy,
 • vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu,
 • vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní,
 • spracovanie mzdových listov,
 • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod,
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti,
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov,
 • zabezpečenie styku s príslušnými inštitúciami.